Các nhà lãnh đạo toàn cầu đã tập trung tại hội nghị COP 21 Paris để đàm phán một thỏa thuận khí hậu sẽ ảnh hưởng đến những hành động cải thiện vấn đề khí hậu trên toàn thế giới. Chúng ta đã có những bằng chứng khoa học chỉ ra rằng quản lý đất theo phương pháp hữu cơ có tiềm năng trở thành một giải pháphiệu quả trong quá trình biến đôi khí hậu này. Nhân Ngày Thế giới Đất, IFOAM –Liên đoàn hữu cơ thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa việc thực hành nông nghiệp tái sinh thành công cụ bảo vệ đất trong nỗ lực đưa nó trở thành các giải phápđể giảm thiểu vấn đềbiến đổi khí hậu.

Đất khỏe chính là chìa khóa để tạo nên đa dạng sinh học, giữ gìn an ninh lương thực và đóng một vai trò cơ bản trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đất giàu carbon sẽ giống như bọt biển hấp thụ nước trong mùa lũ và nhả nước rakhi hạn hán. Ngược lại, nếu đất không tốt, chúng giải phóng CO2 ra bầu khí quyển. Canh tác hữu cơ sẽ giữ carbon vào đất thông qua việcđất được che phủbởicây trồng, tăng cường đa dạng sinh học, bón phân ủ hữu cơ và chăn thả gia súc hiệu quả.
Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng đất bằng cách chuyển sang canh tác nông nghiệp hữu cơ, làm giảm sự hấp thụ chất hóa học vào đất và tăng cường tiềm năng của đất để đất trở thành các bể chứa carbon.

Trong nỗ lực để đạt được điều này, IFOAM –Liên đoàn hữu cơ quốc tế đã ký kết sáng kiến “4 mỗi 1000″ nhằm nâng cao hàm lượng chất hữu cơ và thúc đẩy tích tụ carbon trong đất thông qua việc áp dụng các thực hành nông nghiệp. Rất nhiều tổ chức đã tham gia ký kết vào sáng kiến này bao gồm các bộ trưởng nông nghiệp Úc, Đức và Pháp, cũng như các tổ chức quốc tế như Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp và Viện Tài nguyên.

Kết thúc của Năm Quốc tế về Đất 2015, IFOAM –Liên đoàn hữu cơ quốc tế đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới để đưa các chính sách và biện pháp khuyến khích đưa ra để trao quyền cho người nông dân nhằm làm cho nông trại của họ mạnh mẽ hơn và thực sự trở thành người quản lý và nâng cao sức khỏe của đất.
Theo IFOAM.ORG