MekongCert nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường Việt Nam và quốc tế thông qua các dịch vụ chứng nhận có độ tin cậy cao được công nhận toàn cầu.