Trở thành tổ chức chứng nhận đáng tin cậy số 1 trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực

Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm được chứng nhận luôn được giám sát, đảm bảo chất lượng và có thể truy nguyên được nguồn gốc xuất xứ

Với quan hệ hợp tác với các tổ chức chứng nhận hữu cơ ở cấp độ khu vực (CertAll/ACT) và trên thế giới (IFOAM), Mekong Cert cung cấp dịch vụ chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ và các thị trường đặc trưng khác theo yêu cầu của từng khách hàng

Với sự hiểu biết về thị trường, công nghệ và luật pháp cả địa phương cũng như quốc tế dịch vụ của Mekong Cert sẽ mang lại giá trị tốt nhất với chi phí hợp lý nhất